Cymraeg

Ofwat yw’r rheoleiddiwr economaidd ar gyfer y sectorau dwr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr