Cais am farn rhanddeiliaid am faterion codi tâl gwasanaethau datblygwyr Cymreig

Cais am farn rhanddeiliaid am faterion codi tâl gwasanaethau datblygwyr Cymreig

Published date: August 10, 2020
Closing date:

Download

About Consultation

Ynghylch y cais hwn am farn rhanddeiliaid

Mae’r cais hwn am farn rhanddeiliaid ynghylch sut y gosodir taliadau ar gyfer gwasanaethau datblygwyr gan y cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff Cymreig. Rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer datblygu rheolau newydd a fyddai’n rheoli sut y byddai’r cwmnïau hyn yn gosod eu taliadau ar gyfer gwasanaethau datblygwyr.  Er mwyn datblygu’r rheolau hyn, rydym yn chwilio am farn rhanddeiliaid megis datblygwyr a darparwyr hunan-leyg ar unrhyw faterion sydd ganddynt o bosibl gyda’r dull presennol am godi tâl am y gwasanaethau hyn ac unrhyw newidiadau y maent yn dymuno eu gweld yn y dyfodol.

Ble i anfon cyflwyniadau

Rydym yn croesawu eich barn am y cwestiynau yn ein cais am farn rhanddeiliaid erbyn 30 Medi 2020.

Byddwn wedyn yn ystyried yr ymatebion ac yn cyhoeddi fersiwn drafft o sut bydd y rheolau newydd yn edrych o bosibl yn hwyrach yn y flwyddyn.

Wrth ymateb, noder pa rif(au) cwestiwn mae eich sylwadau yn ymateb iddynt (ceir manylion yn y ddogfen).

E-bostiwch eich ymateb i [email protected], gyda’r pwnc ‘Taliadau gwasanaethau datblygwyr Cymreig’.  Oherwydd y pandemig Covid-19, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu derbyn ymatebion drwy’r post.