Cynnig i roi amrywiad penodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig fel cwmni dŵr a charthffosiaeth

Cynnig i roi amrywiad penodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig fel cwmni dŵr a charthffosiaeth

Published date: December 6, 2018
Closing date: Thursday January 3rd, 2019 5:00pm

Download

About Consultation

Rydym yn cynnig rhoi amrywiad o benodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig (“Water Welsh”) fel cwmni dŵr a charthffosiaeth ac yn amrywio penodiad SSE Water Ltd (“SSE Water”) fel cwmni dŵr a charthffosiaeth. Mae’r hysbysiad hwn yn ymgynghoriad ar y cynnig hwn o dan adran 8(3) o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 (“WIA91”).

Mae Dwr Cymru Welsh Water wedi gwneud cais am amrywiad i’w benodiad i allu darparu gwasanaethau carthffosiaeth i safle o’r enw Parc Llanilid (“y Safle”). Lleolir y Safle yn Rhondda Cynon Taf, ac ar hyn o bryd nid oes unserved, heb unrhyw gwsmeriaid presennol ar y Safle.

Mae’r Safle o fewn ardal gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth SSE Water. Bydd Dwr Cymru Welsh Water yn darparu gwasanaethau carthffosiaeth i 1850 o gwsmeriaid cartrefi gan ddefnyddio ei seilwaith presennol.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau neu wrthwynebiad mewn perthynas â’r cais wneud hynny yn ysgrifenedig i Ben Groom yn Center City Tower, 7 Hill Street, Birmingham, B5 4UA neu drwy gwblhau’r wefannau isod.

Rhaid i Ofwat dderbyn sylwadau erbyn 17.00 awr ar ôl 3 Ionawr 2019.

Ymateb - Rhondda Cynon Taf

  • Drop files here or
    Accepted file types: pdf, doc, xls, jpg, gif, png, Max. file size: 32 MB, Max. files: 3.
    • Beth fydd yn digwydd i'ch ymateb

      Bydd Ofwat yn defnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu dim ond at ddiben yr ymgynghoriad hwn. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn unol ag amserlen cadw Ofwat ac ni fyddwn yn ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i wneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth gweler Polisi Preifatrwydd Ofwat yn ein Cynllun Cyhoeddiadau.