Cynnig i roi amrywiad penodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig fel cwmni dŵr a charthffosiaeth

Cynnig i roi amrywiad penodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig fel cwmni dŵr a charthffosiaeth

Published date: December 6, 2018
Closing date:

Download

About Consultation

Rydym yn cynnig rhoi amrywiad o benodiad i Dŵr Cymru Cyfyngedig (“Water Welsh”) fel cwmni dŵr a charthffosiaeth ac yn amrywio penodiad SSE Water Ltd (“SSE Water”) fel cwmni dŵr a charthffosiaeth. Mae’r hysbysiad hwn yn ymgynghoriad ar y cynnig hwn o dan adran 8(3) o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 (“WIA91”).

Mae Dwr Cymru Welsh Water wedi gwneud cais am amrywiad i’w benodiad i allu darparu gwasanaethau carthffosiaeth i safle o’r enw Parc Llanilid (“y Safle”). Lleolir y Safle yn Rhondda Cynon Taf, ac ar hyn o bryd nid oes unserved, heb unrhyw gwsmeriaid presennol ar y Safle.

Mae’r Safle o fewn ardal gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth SSE Water. Bydd Dwr Cymru Welsh Water yn darparu gwasanaethau carthffosiaeth i 1850 o gwsmeriaid cartrefi gan ddefnyddio ei seilwaith presennol.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau neu wrthwynebiad mewn perthynas â’r cais wneud hynny yn ysgrifenedig i Ben Groom yn Center City Tower, 7 Hill Street, Birmingham, B5 4UA neu drwy gwblhau’r wefannau isod.

Rhaid i Ofwat dderbyn sylwadau erbyn 17.00 awr ar ôl 3 Ionawr 2019.