Ymgynghoriad ar reolau cynllun taliadau ar gyfer 2016-17 a datblygiadau yn y dyfodol

Ymgynghoriad ar reolau cynllun taliadau ar gyfer 2016-17 a datblygiadau yn y dyfodol

Published date: September 1, 2015
Closing date:

Download

About Consultation

Y ddogfen hon yw’r ymgynghoriad statudol ar ein rheolau drafft ynglŷn â chynlluniau taliadau a gyhoeddwyd o dan adran 143C Deddf Diwydiant Dŵr 1991, yn ogystal ag ymgynghoriad cam cynnar ar syniadaeth sy’n dod i’r amlwg parthed rheolau codi tâl cyfanwerthu a chytundebau arbennig.