Cysylltu â ni

Yn ysgrifenedig

Os byddwch yn ysgrifennu atom yn y Gymraeg, naill ai ar bapur neu drwy e-bost byddwn yn eich ateb yn y Gymraeg (os byddwch am gael ateb). Yn yr un modd, os byddwch yn ysgrifennu atom yn Saesneg byddwn eich ateb yn Saesneg.

Drwy’r post:
Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham B5 4UA

Drwy e-bost: [email protected]

Drwy ffacs: +44 (0)121 644 7699

Dros y ffôn

Oherwydd ein lleoliad yn Birmingham nid ydym yn gallu ateb ymholiadau ffôn yn y Gymraeg.

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn yn Saesneg, rhif y prif switsfwrdd yw  +44 (0)121 644 7500. Mae’r llinell ymholiadau ar agor rhwng 9.00 am a 5.00 pm, Dydd Llun hyd Ddydd Gwener.

Amseroedd ymateb

Os byddwch yn ysgrifennu atom gydag ymholiad, cynhwyswch gymaint o fanylion â phosibl. Byddwn yn ymateb i chi cyn gynted â phosibl pa un a ydych yn ysgrifennu atom yn Saesneg neu Gymraeg.

Sut i ddod o hyd i ni

Map a chyfarwyddiadau i’n swyddfeydd