Hysbysiad am Gais am Benodiad Mewnosod fel Ymgymerydd Dŵr a Charthffosiaeth ym Mharc Llanilid, Rhondda Cynon Taf

 

Mae Dŵr Cymru Cyfyngedig o Heol Pentwyn, Nelson, Treharris, Morgannwg Ganol, CF46 6LY, trwy hyn yn cyflwyno hysbysiad yn unol ag adran 8 (2) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 ei fod wedi cyflwyno cais i’r Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr i gael ei benodi yn ymgymerydd dŵr a charthffosiaeth yn lle SSE Water Ltd ar gyfer ardal o fewn y ffin mewnosod cyfredol ym Mharc Llanilid, Rhondda Cynon Taf.