Blaenraglen Ofwat 2016-17

Blaenraglen Ofwat 2016-17

901.96 KB - PDF

Download

Published

13th April, 2016

Kind

Publication

Type

Corporate document / Cymraeg

Detail

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein blaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd I ddod. Mae ein rhaglen waith wedi'i chynllunio i'n cynorthwyo i gyflawni ein strategaeth, ‘Hyder mewn dŵr’. Mae'r ddogfen hon yn adlewyrchu newidiadau ers, ac o ganlyniad i, ein hymgynghoriad ar ein blaenraglen ddrafft ar gyfer 2016-17. Cynhaliom yr ymgynghoriad rhwng 3 Chwefror ac 17 Chwefror 2016. Ein strategaeth yw'r cyfrwng a ddefnyddiwn i gyflawni ein dyletswyddau statudol. Rydym hefyd yn cyflawni ein swyddogaethau perthnasol yn unol â'r datganiadau o flaenoriaethau ac amcanion strategol yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. O dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd), mae dyletswydd arnom i ymgynghori ar, a chyhoeddi, ein blaenraglen cyn y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Mae gwybodaeth bellach i’w chael ar ein gwefan yn www.ofwat.gov.uk.