Dogfen penderfyniad wedi ymgynghoriad ar y gronfa arloesi

Dogfen penderfyniad wedi ymgynghoriad ar y gronfa arloesi – dull gweithredu ar gyfer 2022-25

457.45 KB - PDF

Download

Published

12th July, 2022

Kind

Publication

Detail

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif benderfyniadau ar y dull a gymerir gennym parthed y gronfa arloesi ar gyfer 2022-25. Mae ein penderfyniadau wedi ystyried yr adborth a roddwyd gan randdeiliaid yn ein hymgynghoriad diweddar ac adborth ehangach a dderbyniwyd gennym yn ystod cyfnod peilot y gronfa arloesi. Rydym wedi cyhoeddi’r prif benderfyniadau yn bennaf er mwyn sicrhau bod y sector dŵr yn glir ynglŷn ag agor ein cystadleuaeth nesaf, Her Torri Drwodd Dŵr 3, a fydd yn cael ei lansio ym mis Hydref 2022, ac felly’n gallu cynllunio ar gyfer hynny. Disgwyliwn gyhoeddi dogfen ategol penderfyniad ymgynghori yn nhymor yr hydref 2022, a fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y prif benderfyniadau, gan gynnwys mwy o fanylion a phenderfyniadau ar y gystadleuaeth mynediad agored newydd, y mae angen ei datblygu ac ymgynghori ac ymgynghori arni gyda’r sector.