Papur sefyllfa egwyddorion sero net

Papur sefyllfa egwyddorion sero net

607.4 KB - PDF

Download

Published

6th January, 2022

Kind

Publication

Type

Cymraeg / Document / Policy and technical papers

Detail

Mae’r papur hwn yn nodi disgwyliadau mewn tri maes allweddol er mwyn arwain gwaith cynllunio cwmnïau dŵr ar sero net. Mae’n manylu ar ein disgwyliadau ar gyfer gweithredu mewn perthynas â: gosod targedau sero net; cwmpas y gweithredu ar sero net; a blaenoriaethu lleihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (NTG). Yn benodol, mae’r papur hwn yn esbonio pam ein bod o’r farn y dylai targedau sero net cwmnïau gyd-fynd â thargedau llywodraeth cenedlaethol, pam mae angen i gamau gweithredu cwmnïau ar sero net gwmpasu allyriadau gweithredol a chorfforedig, a pham y dylai cwmnïau flaenoriaethu lleihau allyriadau NTG cyn defnyddio mesurau gwrthbwyso. Rydym hefyd yn amlinellu ein camau nesaf. Bwriedir i’r papur hwn lywio gwaith cynllunio sero net cwmnïau dŵr ac ysgogi trafodaeth gyda ni ynglŷn â sut y gallwn gefnogi’r sector i gyrraedd targedau sero net.