Penderfyniad terfynol Ofwat i osod cosb ariannol ar Dŵr Cymru Cyfyngedig

Penderfyniad terfynol Ofwat i osod cosb ariannol ar Dŵr Cymru Cyfyngedig

1.08 MB - PDF

Download

Published

28th May, 2024

Kind

Publication

Type

Determinations and decisions

Detail

Mae'r ddogfen hon yn nodi penderfyniad terfynol Ofwat i gosod a cosb enwol ar Dŵr Cymru yng ngoleuni ymrwymiadau adran 19 a ddarperir gan y cwmni sy'n cynnwys iawn y rhoddir gwerth arno £ 39.4m. Mae hyn yn dilyn ein gorfodaeth ymchwiliad i'r cwmni yn cam-adrodd ei ollyngiadau ac ymrwymiadau perfformiad CSP. Y ddogfen yn cynnwys diweddariadau a diwygiadau yn dilyn cyhoeddi, ar 14 Mawrth 2024, hysbysiad o’n cynnig i osod cosb enwol ar Dŵr Cymru. Mae'r diweddariadau hyn crynhoi a cymryd cyfrif o'r cynrychioliadau a dderbyniwyd i'r hysbysiad hwnnw a mân ddiwygiadau i sicrhau mwy o gywirdeb ac eglurder i ddarllenwyr.