Profiadau cwsmeriaid o garthffosydd yn gorlifo: Adroddiad ar y cyd gan CCW ac Ofwat

Profiadau cwsmeriaid o garthffosydd yn gorlifo: Adroddiad ar y cyd gan CCW ac Ofwat

350.56 KB - PDF

Download

Published

19th May, 2022

Kind

Publication

Type

Cymraeg / Report

Detail

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o ganfyddiadau ymchwil gyda phobl sydd wedi dioddef llifogydd o garthffosydd y tu mewn neu’r tu allan i’w cartref. Mae’r adroddiad yn nodi’r heriau a wynebir gan bobl pan fyddant yn profi llifogydd o garthffosydd a sut y gall cwmnïau dŵr gwastraff gynorthwyo pobl mewn sefyllfa o’r fath yn well.