RAPID forward prog 2022 WELSH

RAPID Blaenraglen 2022-23

1.54 MB - PDF

Download

Published

7th April, 2022

Kind

Publication

Type

RAPID

Detail

Mae’r ddogfen hon yn nodi blaenoriaethau cyflawni 2022-23 ar gyfer Cynghrair Rheoleiddwyr ar gyfer Datblygiad Seilwaith (cyflenwad dŵr) (RAPID). Mae’n cwmpasu’r cyfnod o 01 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022.