final-wholesale-charging-rules-and-summary_we

Rheolau codi tâl cyfanwerthu newydd: dogfen penderfyniad

326.54 KB - PDF

Download

Published

24th November, 2016

Kind

Publication

Type

Charging / Cymraeg

Detail

Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o ymatebion i'n hymgynghoriad mis Awst, ein hystyriaethau o'r ymatebion hynny a'r newidiadau yr ydym wedi eu gwneud i'n rheolau codi tâl cyfanwerthu drafft a'r gofynion am wybodaeth. Fe'i cyhoeddir ochr yn ochr â'n rheolau codi tâl cyfanwerthu terfynol.