wholesale-charging-rules_we

Rheolau codi tâl cyfanwerthu

259.09 KB - PDF

Download

Published

24th November, 2016

Kind

Publication

Type

Charging / Cymraeg

Detail

Cyhoeddir y rheolau hyn gan yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr o dan adrannau 66E a 1171 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991. Daw'r rheolau i rym ar 24 Tachwedd ac maent yn berthnasol i daliadau sy'n daladwy parthed unrhyw gyfnod yn dechrau ar neu wedi 1 Ebrill 2017.