Sbotolau ar gwsmeriaid Barn a phrofiadau pobl o ddŵr - Adroddiad ar y cyd gan CCW ac Ofwat

Sbotolau ar gwsmeriaid Barn a phrofiadau pobl o ddŵr - Adroddiad ar y cyd gan CCW ac Ofwat

2.58 MB - PDF

Download

Published

6th April, 2022

Kind

Publication

Type

Cymraeg / Report

Detail

Dyma’r darn cyntaf o ymchwil i ni ei ddatblygu gyda’n gilydd mewn rhaglen waith ar y cyd sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Mae’r ymchwil yn gosod meincnod o farn pobl ar draws y sector dŵr a chyfleustodau eraill, ac ar draws ystod eang o fesurau gan gynnwys fforddiadwyedd, bodlonrwydd ac ymgysylltu â gwasanaethau ac ymwybyddiaeth ohonynt, ac ymwybyddiaeth ac ymddygiad amgylcheddol.