Ymrwymiadau Dŵr Cymru at ddiben Adran 19 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991

Ymrwymiadau Dŵr Cymru at ddiben Adran 19 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991

191.74 KB - PDF

Download

Published

28th May, 2024

Kind

Publication

Detail

Rhoddir yr ymrwymiadau hyn gan Dŵr Cymru Cyfyngedig ('Dŵr Cymru') i'r Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr ('Ofwat') yn unol ag Adran 19(1)(b) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, yn dilyn ymchwiliad gorfodi i'r cam-adrodd gan y cwmni. ei gollyngiadau ac ymrwymiadau perfformiad CSP.