Egwyddorion gwerth cyhoeddus terfynol Ofwat

Egwyddorion gwerth cyhoeddus terfynol Ofwat

153.48 KB - PDF

Download

Published

15th March, 2022

Kind

Publication

Type

Corporate document / Corporate policies / Cymraeg

Detail

Mae’r ddogfen hon yn dilyn ymlaen o’r papur trafod ar werth cyhoeddus a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020 Gwerth cyhoeddus yn y sector dŵr: set ategol o egwyddorion, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021. Gwnaethom ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod haf a rhan olaf 2021. Roedd cytundeb cyffredinol i ddefnyddio dull seiliedig ar egwyddorion ar gyfer mwy o werth cymdeithasol ac amgylcheddol ac ar yr egwyddorion drafft. Mae’r papur hwn yn nodi set derfynol o egwyddorion gwerth cyhoeddus a sut y cânt eu hymgorffori ymhellach yng ngwaith Ofwat.