Dysgwch sut mae cwmnïau dŵr Lloegr & Cymru yn perfformio

Cymraeg

Ofwat yw’r rheoleiddiwr economaidd ar gyfer y sectorau dwr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr