Ymchwil ar ddewisiadau cwsmeriaid - Adroddiad ar y cyd gan CCW ac Ofwat

Ymchwil ar ddewisiadau cwsmeriaid - Adroddiad ar y cyd gan CCW ac Ofwat

1.45 MB - PDF

Download

Published

11th April, 2022

Kind

Publication

Type

Cymraeg / PR24 / Report

Detail

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o ganfyddiadau ymchwil i ddeall dewisiadau defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Bydd yr ymchwil hwn yn llywio datblygiad ymrwymiadau perfformiad cyffredin ar gyfer adolygiad prisiau nesaf Ofwat (PR24). Cynhaliwyd yr ymchwil gan yr asiantaeth ymchwil Yonder Consulting. Mae'n rhan o raglen ymchwil cwsmeriaid ar y cyd ar gyfer PR24.